Logo Print Відправити на друк


Розрахунково-касове обслуговування


АТ АКБ «АРКАДА» пропонує клієнтам-фізичним особам скористатися послугами розрахунково-касового обслуговування.

В межах розрахунково-касового обслуговування Банк надає такі основні послуги:

 • відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземних валютах;
 • здійснення платежів без відкриття поточного рахунку;
 • перевірка дійсності банкнот іноземної валюти на детекторі;
 • інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до Головного банку або його відділень, або за телефоном (044)254-22-22, або електронною поштою office@arkada.kiev.ua

   Поточні рахунки

Банк відкриває клієнту-фізичній особі (резиденту та нерезиденту) поточний рахунок на договірній основі для зберігання грошей та здійснення розрахунково-касових операцій, а саме:

 • поповнення рахунку готівковим та безготівковим шляхом;
 • видачі готівки з поточного рахунку;
 • приймання платежів готівкою з подальшим перерахування коштів на користь суб’єктів господарювання та інших фізичних осіб;
 • здійснення безготівкових розрахунків за товари на надані послуги;
 • здійснення переказів коштів з поточних рахунків за доручення клієнтів;
 • інших операцій.

Відповідно до норм чинного законодавства України, поточний рахунок клієнта-фізичної особи може використовуватись клієнтом тільки для власних потреб та не може бути використаним клієнтом для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Режим використання коштів за поточним рахунком фізичної особи викладений у Додатку до Договору банківського рахунку.

Також Ви можете надати право розпоряджатися коштами на рахунку своєму представникові на підставі довіреності, посвідченої нотаріально.

Для відкриття поточного рахунку Вам необхідно звернутись до Головного банку «АРКАДА» або його відділення, надати пакет документів, необхідних для відкриття рахунку, заповнити заяву на відкриття рахунку та укласти договір банківського рахунку.

Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку:

Для резидентів:

 • паспорт або документ, що його замінює;
 • картка платника податків або відповідна відмітка Державної податкової служби в паспорті.

Для нерезидентів:

 • паспорт або документ, що його замінює;
 • документ, що підтверджує місце проживання фізичної особи;
 • документ, що підтверджує джерела походження готівкових коштів.

Тарифи та умови АТ АКБ «АРКАДА» по розрахунково-касовому обслуговуванню фізичних осіб

Договір банківського рахунку для фізичних осіб (власників рахунку) (в гривні) (типова форма)

Договір банківського рахунку для фізичних осіб (власників рахунку) (в іноземній валюті) (типова форма)

   Платежі без відкриття поточного рахунку
АТ АКБ «АРКАДА» пропонує фізичним особам послугу проведення платежів без відкриття поточного рахунку в Банку.

Платежі населення без відкриття поточного рахунку – це послуга, що дозволяє здійснювати розрахунки приватних осіб за товари, роботи та послуги підприємств, організацій, установ та приватних підприємств на всій території України.

Для здійснення платежів без відкриття поточного рахунку Вам необхідно звернутись до Головного банку «АРКАДА» або до його відділення.

Тарифи та умови АТ АКБ «АРКАДА» по розрахунково-касовому обслуговуванню фізичних осіб

   Перевірка дійсності банкнот

АТ АКБ «АРКАДА» здійснює операції з перевірки дійсності банкнот за окремим зверненням клієнта.

Для перевірки дійсності банкнот національної або іноземної валюти на детекторі Вам необхідно звернутись до Головного банку або до його відділень. 

Тарифи та умови АТ АКБ «АРКАДА» по розрахунково-касовому обслуговуванню фізичних осіб 
© Всі права захищені АТ АКБ «АРКАДА», 2018