Logo Print Відправити на друк


Розрахунково-касове обслуговування


АТ АКБ «АРКАДА» пропонує клієнтам-фізичним особам скористатися послугами розрахунково-касового обслуговування.

В межах розрахунково-касового обслуговування Банк надає такі основні послуги:

 • відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземних валютах;
 • здійснення платежів без відкриття поточного рахунку;
 • перевірка дійсності банкнот іноземної валюти на детекторі;
 • інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до Головного банку або його відділень, або за телефоном (044)254-22-22, або електронною поштою office@arkada.kiev.ua

Банк «АРКАДА» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та отримав Свідоцтво № 1 від від 02 липня 2018 року.

   Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб


Свідоцтво учасника Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб №1 від 02 липня 2018 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений на виконання Указу Президента України від 10 вересня 1998 року № 996/98 з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків – фізичних осіб.

Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, та функціонує на засадах, встановлених Законом України від 23 лютого 2012 року №4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Згідно рішення адміністративної ради Фонду №27 від 21 серпня 2012 року, зареєстрованого 29 серпня 2012 року за № 1452/21764 в Міністерстві юстиції України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику банків – учасників Фонду відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, у розмірі НЕ БІЛЬШЕ 200 000 (ДВОХСОТ ТИСЯЧ) ГРИВЕНЬ.

Місцезнаходження Фонду: 
вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053, Україна

Електронна адреса:               fgvfo@fg.gov.ua

Інтернет-сайт:                  www.fg.gov.ua

ГАРЯЧА ЛІНІЯ
0-800-308-108 -
«Гаряча лінія» Фонду гарантування 
(дзвінки по Україні зі стаціонарних безкоштовні)
044-333-36-55*
*згідно з тарифами оператора зв'язку                          

Дивись також:

                                                                          
           
ДОВІДКА
про систему гарантування вкладів фізичних осіб
 

Вклади в АТ АКБ «АРКАДА» гарантовано

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)

Обмеження гарантії

Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить двісті тисяч гривень.

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти:

1) передані банку в довірче управління;

2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;

4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення

6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;

8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;

9) за вкладами у філіях іноземних банків;

10) за вкладами у банківських металах;

11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
Якщо у вкладника
більше одного вкладу в банку

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

Період відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку.

Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною)

 Валюта відшкодування  

Відшкодування коштів за вкладом (за договорами банківського вкладу / банківського рахунку) в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку
 Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17

Гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

0-800-308-108

(044) 333-36-55
 Докладніша інформація  http://www.fg.gov.ua
 Підтвердження одержання вкладником

_______________________________

                                                            (підпис вкладника)

 Додаткова інформація

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.

Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку)
 
   
   Поточні рахунки

Банк відкриває клієнту-фізичній особі (резиденту та нерезиденту) поточний рахунок на договірній основі для зберігання грошей та здійснення розрахунково-касових операцій, а саме:

 • поповнення рахунку готівковим та безготівковим шляхом;
 • видачі готівки з поточного рахунку;
 • приймання платежів готівкою з подальшим перерахування коштів на користь суб’єктів господарювання та інших фізичних осіб;
 • здійснення безготівкових розрахунків за товари на надані послуги;
 • здійснення переказів коштів з поточних рахунків за доручення клієнтів;
 • інших операцій.

Відповідно до норм чинного законодавства України, поточний рахунок клієнта-фізичної особи може використовуватись клієнтом тільки для власних потреб та не може бути використаним клієнтом для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Режим використання коштів за поточним рахунком фізичної особи викладений у Додатку до Договору банківського рахунку.

Також Ви можете надати право розпоряджатися коштами на рахунку своєму представникові на підставі довіреності, посвідченої нотаріально.

Для відкриття поточного рахунку Вам необхідно звернутись до Головного банку «АРКАДА» або його відділення, надати пакет документів, необхідних для відкриття рахунку, заповнити заяву на відкриття рахунку та укласти договір банківського рахунку.

Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку:

Для резидентів:

 • паспорт або документ, що його замінює;
 • картка платника податків або відповідна відмітка Державної податкової служби в паспорті.

Для нерезидентів:

 • паспорт або документ, що його замінює;
 • документ, що підтверджує місце проживання фізичної особи;
 • документ, що підтверджує джерела походження готівкових коштів.

Тарифи та умови АТ АКБ «АРКАДА» по розрахунково-касовому обслуговуванню фізичних осіб

Договір банківського рахунку для фізичних осіб, що відкривається на ім'я кліента довіреною особою (в гривні) (типова форма)

Договір банківського рахунку для фізичних осіб (власників рахунку) (в гривні) (типова форма)

Договір банківського інвестиційного рахунку для фізичних осіб (власників рахунку) (в гривні) (типова форма)

Договір банківського рахунку для фізичних осіб (власників рахунку) (в іноземній валюті) (типова форма)

Договір банківського рахунку для фізичних осіб (за довіреністю) (в іноземній валюті) (типова форма)

   Платежі без відкриття поточного рахунку
АТ АКБ «АРКАДА» пропонує фізичним особам послугу проведення платежів без відкриття поточного рахунку в Банку.

Платежі населення без відкриття поточного рахунку – це послуга, що дозволяє здійснювати розрахунки приватних осіб за товари, роботи та послуги підприємств, організацій, установ та приватних підприємств на всій території України.

Для здійснення платежів без відкриття поточного рахунку Вам необхідно звернутись до Головного банку «АРКАДА» або до його відділення.

Тарифи та умови АТ АКБ «АРКАДА» по розрахунково-касовому обслуговуванню фізичних осіб

   Перевірка дійсності банкнот

АТ АКБ «АРКАДА» здійснює операції з перевірки дійсності банкнот за окремим зверненням клієнта.

Для перевірки дійсності банкнот національної або іноземної валюти на детекторі Вам необхідно звернутись до Головного банку або до його відділень. 

Тарифи та умови АТ АКБ «АРКАДА» по розрахунково-касовому обслуговуванню фізичних осіб 
© Всі права захищені АТ АКБ «АРКАДА», 2020