Logo Print Відправити на друк


Вимоги АТ АКБ «АРКАДА» до страхових компаній – партнерів банку


Банк приймає на розгляд заяви страхових компаній на погодження співпраці за відповідності їх наступним вимогам:

- строк діяльності страхової компанії на страховому ринку України складає не менше 5-ти років;

- розкриття в повній мірі компанією інформації щодо кінцевих  бенефіціарних (фактичних) власників компанії;

- виконання в повному обсязі своїх зобов’язань перед страхувальниками;

- наявність бездоганної ділової репутації;

- відсутність негативного досвіду роботи банку з страховою компанією,  судових спорів між ними;

- відсутність протягом останнього року випадків необгрунтованого затягування строків виплат страхових відшкодувань та призупинення дії ліцензій, приписів чи невиконання заходів впливу регулятора;

- наявність діючих ліцензій на здійснення діяльності за видами страхування, які компанія буде пропонувати клієнтам банку;

- позитивні висновки щодо фінансового стану компанії за результатами його аналізу банком

Договір страхування забезпечення (поліс) повинен:

-  укладатися на основі договірної вартості предмету забезпечення, зазначеної в іпотечному договорі та/або договорі застави;

-  містити відомості про те, що Банк є єдиним вигодонабувачем і заміна вигодонабувача допускається лише за  письмовою згодою Банку;

-  відповідати мінімальним вимогам до переліку ризиків, від яких страхується кожен із видів забезпечення відповідно до законодавства України, зокрема має містити наступні ризики:

-  вогневі ризики;

-  дія води;

-  стихійні лиха;

-  укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк з наступним його переукладаняям до повного погашення кредитної заборгованості відповідно до укладеного кредитного договору;

-  передбачати вичерпний перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;

-  передбачати виплату страхового відшкодування лише за письмової згоди Банку;

-  включати вимоги щодо внесення будь-яких змін та/або доповнень до договорів страхування (полісів) лише за умови письмового погодження їх Банком;

-  передбачати сплату страхувальниками страхових платежів на умовах попередньої оплати;

-  містити усі істотні умови, що передбачені діючим законодавством України як обов’язкові.

   Перелік документів, необхідних страховій компанії для погодження співпраці з АТ АКБ «АРКАДА
  • статут з усіма змінами та доповненнями;
  • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  • установчий договір з усіма змінами і доповненнями (за наявності
  • накази, рішення, протоколи про призначення посадових осіб;
  • паспортні дані та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку;
  • ліцензія на право здійснення страхової діяльності за певними видами страхування;
  • свідоцтво про державну реєстрацію страхової компанії як фінансової установи;
  • типові договори страхування по встановлених видах;
  • правила страхування за відповідними видами страхування;
  • інші необхідні документи за запитом банку.

Для погодження співпраці страхова компанія має надати засвідчені підписом уповноваженої особи страхової компанії та відбитком печатки (у разі її використання) копії зазначених документів.

© Всі права захищені АТ АКБ «АРКАДА», 2018