Logo Print Відправити на друк


Депозитарні послугиДепозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» здійснює депозитарну діяльність на підставі Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

  • Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарної діяльності депозитарної установи - серія АЕ № 263239  від 28 серпня 2013 року.

Розвиток депозитарної діяльності АТ АКБ «АРКАДА» спрямовано, в першу чергу, на комплексне обслуговування клієнтів Банку й наближення банківських послуг до населення України відповідно до міжнародних стандартів.

Депозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» пропонує депозитарні послуги фізичним та юридичним особам (резидентам і нерезидентам), фондам банківського управління.
Будучи частиною інфраструктури фондового ринку щодо обліку та захисту прав власності на цінні папери, АТ АКБ «АРКАДА» як депозитарна установа, вносить свій внесок в розвиток та становлення депозитарної системи України, приймаючи активну участь у процесі розбудови цієї структури.

Депозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» пропонує широкий спектр якісних депозитарних та консалтингових послуг щодо цінних паперів.

Основними перевагами роботи депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» на ринку депозитарних послуг України є:

  • запровадження технологій обслуговування Фондів банківського управління;
  • індивідуальний підхід до кожного клієнта, який дозволяє врахувати будь-які запити, побажання і виявити основні потреби клієнтів;
  • підтвердження прав власності на цінні папери чітко та у короткий термін;
  • надання інформації про стан рахунків у цінних паперах, про стан портфелів клієнтів та про операції емітентів чітко та у короткий термін.

         

Депозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» надійно захищає інтереси своїх клієнтів, працює під девізом — «ЗАХИСТИМО БЕЗЦІННЕ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ВАШІ ЦІННІ ПАПЕРИ» і робить все можливе, щоб цей девіз надійно працював.

Інформація про фінансову послугу відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг».


Типова форма  "Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах"

Типова форма "Договір про надання з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача"

Інформація до уваги  депонентів Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»/акціонерів АТ АКБ «АРКАДА»

Доводимо до Вашого відома, що Правлінням АТ АКБ «АРКАДА» затверджено Тарифи Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» на депозитарні послуги (далі Тарифи), які вводяться в дію з 01.02.2019 року.

Таким чином, з 01.02.2019 року тарифи, які були підписані депонентами АТ АКБ «АРКАДА» раніше, втрачають чинність.

У зв’язку з цим запрошуємо всіх депонентів Депозитарної установи та акціонерів ознайомитися з новими Тарифами.

Приймання депонентів та акціонерів працівниками Депозитарної установи здійснюється на першому поверсі в кімнаті «Обслуговування клієнтів щодо цінних паперів» за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Ми чекаємо на ВАС з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, перерва: з 13-00 до 14-00 за місцезнаходженням Депозитарної установи: 01001, м. Київ, вулиця  Ольгинська, 3. 

При собі мати: паспорт та оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Відповідальні особи: Снігова О.В., Сачко Т.М., Нечай О.В.

Телефон для довідок: (044) 277-72-49

Тарифи Депозитарної установи АТ АКБ "АРКАДА" на депозитарні послуги

До відома власників цінних паперів:

Інформуємо Вас про те, що відповідно до законодавства Депозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» з 02.12.2014 року буде «виконувати операції, пов’язані з припиненням прав на цінні папери за розпорядженням депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, лише за умови наявності у розпорядженні даних щодо місцезнаходження (для юридичних осіб) або місця проживання (для фізичних осіб) особи, яка є одержувачем відповідних цінних паперів, даних про правочин щодо цінних паперів, а також інформації щодо проведення грошових розрахунків за таким правочином (для оплатних правочинів щодо цінних паперів, одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України) (рішення НКЦПФР від 11.11.2014 №1512 «Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»)

Більш детальну інформацію  можна отримати за телефоном (044) 277-72-49

Інформація до відома депонентів
Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»/акціонерів АТ АКБ «АРКАДА»

Рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА» від 10.12.2019р. протокол №131 затверджено нову редакцію «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»» (далі - Положення) з додатками.

Пропонуємо всім депонентам Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» та акціонерам АТ АКБ «АРКАДА» ознайомитися з новою редакцією Положення та додатками до нього:

            - «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»

            - Додатки до «Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА».

Рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА» від 29.04.2020 р. протокол №49 затверджено «Зміни №1 до Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»» ( далі – Зміни №1).

Пропонуємо всім депонентам Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» та акціонерам АТ АКБ «АРКАДА» ознайомитися зі Змінами №1:

            - Зміни №1 до Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА».
Інформація про направлення акціонерними товариствами повідомлень акціонерам через депозитарну систему України


Найменування акціонерного товариства

Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства


Вид повідомлення

Посилання на копію повідомлення акціонерного товариства

Дата розміщення інформаціїПрАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»01553054


Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укропткульттовари»

Із копією повідомлення акціонерного товариства можна ознайомитись на веб-сайті Центрального депозитарію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»
за посиланням.18.09.2020

 

 © Всі права захищені АТ АКБ «АРКАДА», 2020