Logo Print Відправити на друк


Пенсійна програма


Шановні клієнти!

З метою запобігання поширенню на території України короновірусу COVID - 19 Банк «АРКАДА» наполегливо рекомендує залишатися вдома на період карантину задля Вашої безпеки та безпеки Ваших близьких.

Для отримання процентів за договорами банківського вкладу та/або пенсійних виплат шляхом безготівкового перерахування коштів Ви можете завантажити заяву за посиланням та, після її заповнення, відправити на електронну адресу pension@arkada.ua

Кошти будуть виплачені на Ваш рахунок найближчим часом.

Заяву у письмовій формі при можливості необхідно надіслати до Банку за поштовою адресою: 01001, м.Київ, вул.Ольгинська, буд.З.

Заява для отримання процентів/ пенсійних виплат.


Сьогодні, в контексті проведення пенсійної реформи в Україні, недержавні пенсійні програми набувають особливого соціального значення. Для громадян України відкриття персонального пенсійного рахунку означає нові перспективи у забезпеченні власного майбутнього, а для керівників підприємств — це реальна можливість виявити турботу про своїх співробітників, засновників та ветеранів підприємства і підвищити їх соціальний захист. Це найкращий спосіб створити трудові стимули для сьогоднішніх і майбутніх працівників, віддячити людям, що присвятили більшість життя підприємству та набути репутації сучасної соціально відповідальної компанії серед широкої громадськості.

Відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20.04.2000 року №1674-ІІІ банк створив пенсійний фонд банківського управління пайового типу (пенсійний ФБУ) та здійснює довірче управління коштами учасників ФБУ з метою їх накопичення для отримання додаткових пенсійних виплат. Не відкладайте турботу про своє майбутнє, а почніть планувати його з нами вже зараз, адже банк «АРКАДА» у сфері додаткового пенсійного забезпечення працює понад 15 років і визнаний її абсолютним лідером. Наш банк єдиний, хто на практиці опанував усі етапи додаткового пенсійного забезпечення - від відкриття рахунків, накопичення та інвестування коштів учасників до здійснення пенсійних виплат.

Рахунок учаснику пенсійного ФБУ відкривається на підставі визнання платником Правил пенсійного ФБУ, які є публічною пропозицією.

Основні документи, які необхідні для відкриття рахунку та укладання договору:

- чинний паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів;

- оригінал документу, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- для фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність - документ, що підтверджує взяття на облік відповідним контролюючим органом;

- фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, забов'язана повідомити банк про свій статус підприємця.

У разі, якщо клієнт є публічною особою або пов'язаною з нею, то клієнтом надаються документи, що підтверджують джерела походження коштів та активів.
Вказаний перелік не є вичерпним, згідно з вимогами чинного законодавства України Банк може витребувати додаткові документи та відомості.

Внески приймаються у національній валюті України, їх розмір та періодичність не мають обмежень. Поповнювати рахунок можна як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань.

Кошти учасників пенсійного ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних цінних паперів, надійність яких забезпечена довгостроковими кредитами, наданими під заставу нерухомості. Отримані за іпотечними цінними паперами доходи Банк щомісячно розподіляє між учасниками пенсійного ФБУ.

Банком розроблено ефективну та прозору систему управління коштами учасників пенсійного ФБУ та їх захисту від знецінення, втрат та інших ризиків.

Умови здійснення додаткових пенсійних виплат

Право на додаткові пенсійні виплати учасник пенсійного ФБУ отримує при досягненні 60 років - для чоловіків та 55 років - для жінок, або при встановленні учаснику ФБУ І групи інвалідності (незалежно від віку).

Додаткові пенсійні виплати можуть бути строковими або довічними. Які виплати обрати учасник пенсійного ФБУ вирішує самостійно при укладанні відповідного договору про додаткові пенсійні виплати.

Строкові пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються банком впродовж обраного учасником ФБУ строку, на умовах та у розмірі, визначеними Правилами пенсійного ФБУ. Строк таких виплат становить цілу кількість років і не може бути меншим 5 років. При цьому учасник ФБУ використовує накопичену суму та доходи, що продовжують розподілятися на залишок коштів на рахунку.

Довічні пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються банком довічно, на умовах та у розмірі, визначених Правилами пенсійного ФБУ.

Учасники пенсійного ФБУ можуть отримувати пенсійні виплати як у найближчому відділенні банку «АРКАДА» за місцем проживання, так і зі свого поточного або карткового рахунку. Для цього необхідно звернутися до банку з заявою про перерахування додаткових пенсійних виплат із зазначенням реквізитів. При цьому банк не утримує винагороду за такий переказ коштів.

Шановні учасники пенсійного фонду банківського управління пайового типу!

На виконання постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» повідомляємо про зміну номеру поточного рахунку банку-управителя з довірчого управління пенсійним фондом банківського управління пайового типу у відповідності до структури міжнародного номера банківського рахунку (IBAN)

до 05.08.2019 року № 26011009980;

з 05.08.2019 року № UA313223350000000026011009980, код ЄДРПОУ 19361386

Звертаємо увагу на те, що з 01 листопада 2019 року в усіх розрахункових документах необхідно буде зазначати номер рахунку виключно у форматі IBAN.

Інформуємо, що зміна діючого номера рахунку за стандартом IBAN не призводить до змін положень Правил пенсійного фонду банківського управління пайового типу.


Шановні вкладники за пенсійною програмою (в ОдІн)!

Для отримання міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) Вам необхідно скористатися
КАЛЬКУЛЯТОРОМ РОЗРАХУНКУ IBAN (ПЕНСІЙНІ ВКЛАДИ)


© Всі права захищені АТ АКБ «АРКАДА», 2020