Logo Print Відправити на друк


Пенсійна програма


Сьогодні, в контексті проведення пенсійної реформи в Україні, недержавні пенсійні програми набувають особливого соціального значення. Для громадян України відкриття персонального пенсійного рахунку означає нові перспективи у забезпеченні власного майбутнього, а для керівників підприємств — це реальна можливість виявити турботу про своїх співробітників, засновників та ветеранів підприємства і підвищити їх соціальний захист. Це найкращий спосіб створити трудові стимули для сьогоднішніх і майбутніх працівників, віддячити людям, що присвятили більшість життя підприємству та набути репутації сучасної соціально відповідальної компанії серед широкої громадськості.

Відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20.04.2000 року №1674-ІІІ банк створив пенсійний фонд банківського управління пайового типу (пенсійний ФБУ) та здійснює довірче управління коштами учасників ФБУ з метою їх накопичення для отримання додаткових пенсійних виплат. Не відкладайте турботу про своє майбутнє, а почніть планувати його з нами вже зараз, адже банк «АРКАДА» у сфері додаткового пенсійного забезпечення працює понад 15 років і визнаний її абсолютним лідером. Наш банк єдиний, хто на практиці опанував усі етапи додаткового пенсійного забезпечення - від відкриття рахунків, накопичення та інвестування коштів учасників до здійснення пенсійних виплат.

Рахунок учаснику пенсійного ФБУ відкривається на підставі визнання платником Правил пенсійного ФБУ, які є публічною пропозицією. Для відкриття рахунку необхідно мати:

  • дійсний паспорт громадянина України та оригінал документу, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Внески приймаються у національній валюті України, їх розмір та періодичність не мають обмежень. Поповнювати рахунок можна як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань.

Кошти учасників пенсійного ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних цінних паперів, надійність яких забезпечена довгостроковими кредитами, наданими під заставу нерухомості. Отримані за іпотечними цінними паперами доходи Банк щомісячно розподіляє між учасниками пенсійного ФБУ.

Банком розроблено ефективну та прозору систему управління коштами учасників пенсійного ФБУ та їх захисту від знецінення, втрат та інших ризиків.

Умови здійснення додаткових пенсійних виплат

Право на додаткові пенсійні виплати учасник пенсійного ФБУ отримує при досягненні 60 років - для чоловіків та 55 років - для жінок, або при встановленні учаснику ФБУ І групи інвалідності (незалежно від віку).

Додаткові пенсійні виплати можуть бути строковими або довічними. Які виплати обрати учасник пенсійного ФБУ вирішує самостійно при укладанні відповідного договору про додаткові пенсійні виплати.

Строкові пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються банком впродовж обраного учасником ФБУ строку, на умовах та у розмірі, визначеними Правилами пенсійного ФБУ. Строк таких виплат становить цілу кількість років і не може бути меншим 5 років. При цьому учасник ФБУ використовує накопичену суму та доходи, що продовжують розподілятися на залишок коштів на рахунку.

Довічні пенсійні виплати — це щомісячні пенсійні виплати, що здійснюються банком довічно, на умовах та у розмірі, визначених Правилами пенсійного ФБУ.

Учасники пенсійного ФБУ можуть отримувати пенсійні виплати як у найближчому відділенні банку «АРКАДА» за місцем проживання, так і зі свого поточного або карткового рахунку. Для цього необхідно звернутися до банку з заявою про перерахування додаткових пенсійних виплат із зазначенням реквізитів. При цьому банк не утримує винагороду за такий переказ коштів.


© Всі права захищені АТ АКБ «АРКАДА», 2018