Logo Print Відправити на друк


Іпотечне кредитування


 • зручне оформлення кредиту;
 • мінімальні вимоги до документів, що підтверджують доходи;
 • можливість відстрочення погашення кредиту;
 • нарахування процентів на фактичну суму залишку кредиту;
 • дострокове повернення кредиту без штрафних санкцій та комісій.

До уваги позичальників Банку

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо  створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» від 06.02.2018 р. №2277-VIII, АТ АКБ «АРКАДА» повідомляє про подання інформації стосовно позичальників банку до Кредитного реєстру Національного банку України у порядку,  визначеному Національним банком України.


Іпотечні кредити банк «АРКАДА» надає фізичним особам - резидентам, які уклали з банком Договір про участь у Фонді фінансування будівництва.  Максимальний розмір кредиту – не більше вартості 80% площі обраного об’єкту інвестування. Позичальниками можуть бути особи, які досягли 18 років та не старші 60 років. Кредит надається на строк до 30 років (вік позичальника на момент кінцевого строку повернення кредитних коштів не може перевищувати 60 років).


Кредит у гривнях

Об’єкт кредитування Річна відсоткова ставка в залежності від місцезнаходження об’єкта кредитування Видатки при оформленні кредиту
м. Київ «ПАТРІОТИКА»/до 31.12.2019 5% 1.25%   0.325%  
м. Київ «ПАТРІОТИКА» /з 01.01.2020 16% 1.25%   0.325%  
м. Київ «ЕВРИКА» /до 30.06.2020 5% 1.25%   0.325%  
м. Київ «ЕВРИКА» /з 01.07.2020 16% 1.25%   0.325%  
Будинки в містечку «Нова Богданівка» /до 30.06.2020 5% 0.75%   0.325%  
Будинки в містечку «Нова Богданівка» /з 01.07.2020 16% 0.75%   0.325%  


Шомісячний платіж (грн.):
19 500,00

Вариант 1
 • До запланованої дати прийняття будинку в експлуатацію Позичальник щомісячно сплачує проценти за користування кредитом;
 • Після запланованої дати прийняття будинку в експлуатацію Позичальник щомісячно погашає кредит рівномірними платежами та сплачує проценти за користування кредитом.
Вариант 2
 • Від дати укладання кредитного договору Позичальник щомісячно рівномірними платежами (кредит та проценти) сплачує зобов'язання за кредитом. 
* — за об'єктами кредитування у всіх регіональних відділеннях та представництвах банку погашення кредиту здійснюється рівномірними щомісячними платежами від дати укладання кредитного договору.

Умови надання кредиту

Право на отримання кредиту надається Позичальнику, щомісячні платежі за кредитом якого не перевищуватимуть 70% сукупного чистого щомісячного доходу, зменшеного на щомісячні витрати та зобов'язання Позичальника.

До надання іпотечного кредиту Банк зобов'язаний визначити платоспроможність Позичальника. Для цього необхідно подати до Банку документи, які підтверджують фактично отримані доходи Позичальника за останні 6 місяців (для фізичних осіб- підприємців - за останні 12 місяців поспіль).

В забезпечення повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом та виконання інших зобов'язань Позичальника необхідно оформити Іпотечний договір, предметом якого є іпотека майнових прав на нерухомість, що будується, та власне нерухомість після завершення будівництва.

В день нотаріального оформлення Іпотечного договору необхідна присутність обох з подружжя для оформлення письмової згоди на передачу в іпотеку.

Нерухомість, що перебуває в іпотеці, відповідно до Закону України «Про іпотеку», має бути застрахована. Іпотечний договір оформлюється в приміщені Банку одночасно з Договором про іпотечний кредит.

Позичальник надає Банку Довіреність на право отримання технічного паспорту та правовстановлюючих документів на нерухоме майно від Забудовника.

В день оформлення кредиту Позичальник повинен внести в касу Банку грошові кошти для сплати держмита, реєстраційних, нотаріальних послуг, витрат на проведення періодичної оцінки заставленого майна та інших витрат, які виникають у зв’язку з реалізацією умов Договору про іпотечний кредит та забезпеченням його виконання.

До повного виконання зобов'язань Позичальника за кредитом Банк накладає заборону відчуження предмета іпотеки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Кредити надаються тільки після позитивного рішення Кредитно-інвестиційного комітету Банку.

Договори, що приймаються кредитодавцем в якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, мають відповідати та укладатися на основі розроблених та затверджених Банком типових форм договорів.Вимоги АТ АКБ «АРКАДА»
до страхових компаній –
партнерів банку


Вимоги АТ АКБ «АРКАДА»
до нотаріусів –
партнерів банку


Вимоги АТ АКБ «АРКАДА»
до суб
єктів оціночної
діяльності – партнерів банку
  Документи, що підтверджують фактично отриманий дохід
 • довідка з місця роботи про отримані за останні 6 місяців доходи за підписом керівника підприємства та головного бухгалтера, скріплена печаткою підприємства;
 • довідка з податкового органу про суму сплачених податків;
 • для фізичних осіб-підприємців - щорічна податкова декларація за попередній звітний рік та на звітну дату поточного року (не менше ніж за останні 12 місяців поспіль) ;
 • документи, що підтверджують виплату гонорарів, дивідендів;
 • цивільно-правові договори на виконання робіт та надання послуг і документи, що підтверджують отримання доходів за ними;
 • документи, що підтверджують соціальні виплати — пенсії, аліменти тощо;
 • договори оренди майна та документи, що підтверджують отримання доходів за ними;
 • документи про отримані доходи від володіння корпоративними правами;
 • депозитні договори та документи, що підтверджують отримання доходів за ними;
 • інші достовірні документи, що підтверджують отримання доходів з інших джерел.
  Документи, необхідні для оформлення кредиту
 • паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та дає право на укладення правочинів на території України) - потенційного Позичальника Банку;
 • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податку/довідка про присвоєння ідентифікаційного номера) ;
 • документ, що підтверджує місце проживання або місце перебування фізичної особи (надається у разі відсутності в паспорті відмітки про реєстрацію місця проживання або перебування) ;
 • договір про участь у Фонді Фінансування Будівництва Банку;
 • свідоцтво про реєстрацію або розірвання шлюбу (рішення суду про розірвання шлюбу) ;
 • паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) та документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податку/довідка про присвоєння ідентифікаційного номера) чоловіка/дружини потенційного Позичальника Банку;
 • документи, що підтверджують право власності на інше нерухоме майно, транспортні засоби, цінні папери та інші активи  потенційного Позичальника;
 • документи, які підтверджують отримані  потенційним Позичальником доходи за останні 6 місяців (для фізичних осіб-підприємців - за останні 12 місяців поспіль).
  Типова форма Договору про іпотечний кредит на інвестування будівництва житла
Договір про іпотечний кредит
  Типова форма Іпотечного договору для кредитування інвестування будівництва житла
Іпотечний договір

© Всі права захищені АТ АКБ «АРКАДА», 2019