Операції з цінними паперами

АТ АКБ «АРКАДА» здійснює на фондовому ринку України повний спектр операцій з цінними паперами та їх похідними.

Банк вже протягом багатьох років успішно працює на фондовому ринку України, має штат висококваліфікованих та досвідчених фахівців, а також сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення.

Своїм клієнтам Банк пропонує наступні послуги з роботи на фондовому ринку України в якості торговця цінними паперами:

  • комплексне обслуговування: купівля, продаж, обмін цінних паперів за дорученням клієнтів, послуги андеррайтера;
  • консультативні та інформаційні послуги.Торгівля цінними паперами включає:

  1. брокерську діяльність — укладення торговцем цінних паперів цивільно-правових договорів (зокрема на підставі договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи;
  2. дилерську діяльність — укладення торговцем цінних паперів цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом;
  3. андеррайтинг — укладання торговцем цінними паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов’язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом;
  4. діяльність з управління цінними паперами — діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку  на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими у процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.

Згідно з вимогами Закону України від 23.02.2006р. №3480-ІV «Про цінні папери та фондовий ринок», для здійснення операцій, пов'язаних з купівлею, продажем, обміном цінних паперів (за винятком окремих випадків, встановлених Законом), особа, яка здійснює операцію з цінними паперами, повинно мати спеціальну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або звернутися до професійного торговця цінними паперами, яким, зокрема, є АТ АКБ «АРКАДА».

 

АТ АКБ «АРКАДА» має наступні Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами:

АТ АКБ «АРКАДА» є членом наступних організацій:

  • ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (pfts.com) ;
  • Асоціація «Українські фондові торговці» (aust.com.ua).


Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном (044) 254-56-89,

e-mail: broker@arkada.ua