Розрахунково-касове обслуговування

 

АТ АКБ «АРКАДА» пропонує клієнтам-юридичним особам скористатися послугами розрахунково-касового обслуговування.

Розрахунково-касове обслуговування полягає у відкритті та ведені поточного рахунку юридичної особи і здійсненні банком за дорученням клієнта розрахункових та касових операцій, передбачених умовами договору в межах норм чинного законодавства України.

 

Перелік послуг розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб:

  • відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валютах;
  • перекази та зарахування коштів на поточні рахунки;
  • приймання та видача готівкових коштів з поточного рахунку;
  • проведення розрахунків клієнтів зі списання безготівкових коштів з поточних рахунків;
  • обслуговування кредитів, отриманих від нерезидентів;
  • операції з продажу іноземної валюти;
  • купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;
  • конверсійні операції з валютою;
  • встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;
  • інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Клієнти мають можливість дистанційного управління своїми рахунками в національній валюті за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Банк пропонує послуги з відкриття та обслуговування поточних рахунків юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам.

   Поточні рахунки    Документи, необхідні для відкриття поточного рахунку: