Депозитарні послуги

Депозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної депозитарної діяльності:

 • депозитарна діяльність депозитарної установи — серія АЕ № 263239 від 28 серпня 2013 року;
 • діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування — серія АЕ №263240 від 28 серпня 2013 року.
Розвиток депозитарної діяльності АТ АКБ «АРКАДА» спрямовано, в першу чергу, на комплексне обслуговування клієнтів Банку й наближення банківських послуг до населення України відповідно до міжнародних стандартів.
Депозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» пропонує депозитарні послуги фізичним та юридичним особам (резидентам і нерезидентам), інститутам спільного інвестування, страховим компаніям та торговцям цінними паперами.

Будучи частиною інфраструктури фондового ринку щодо обліку та захисту прав власності на цінні папери, АТ АКБ «АРКАДА» як депозитарна установа, вносить свій внесок в розвиток і становлення депозитарної системи України, приймаючи активну участь у процесі розбудови цієї структури.
Депозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» пропонує широкий спектр якісних депозитарних та консалтингових послуг щодо цінних паперів згідно з міжнародними стандартами, а саме:

 • здійснення обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
 • відповідальне зберігання та обслуговування обігу цінних паперів у депозитарній системі України;
 • обслуговування корпоративних операцій емітентів;
 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо депозитарної діяльності;
 • видача різноманітних виписок та інформаційних довідок на потреби (вимоги) депонентів;
 • оцінка вартості портфеля депонентів;
 • надання звітності за здійсненими операціями з цінними паперами та про стан активів депонентів;
 • обслуговування інститутів спільного інвестування, в тому числі інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній;
 • обслуговування рахунків у цінних паперах Фондів банківського управління;
 • надання послуг щодо обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • обслуговування торговців цінними паперами та страхових компаній;
 • надання додаткових (кастодіальних) послуг, які обумовлюються з кожним депонентом (клієнтом) окремо в межах чинного законодавства.

Крім того, залежно від побажань клієнта (депонента), пропонується індивідуальний підхід до комбінації послуг та форматів звітності клієнту.

Стратегія роботи депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» полягає в покращенні умов обслуговування клієнтів та впровадженні кастодіальних послуг. З запровадженням нових фінансових інструментів коло цих послуг буде більш ширшим, ніж пропонується сьогодні.

Основними перевагами роботи депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» на ринку депозитарних послуг України є:

 • запровадження технологій обслуговування Фондів банківського управління;
 • індивідуальний підхід до кожного клієнта (депонента), який дозволяє врахувати будь-які запити, побажання і виявити основні потреби депонентів;
 • оптимізація та індивідуальний підхід до визначення тарифів за надання послуг;
 • підтвердження прав власності на цінні папери чітко та у короткий термін;
 • надання інформації про стан рахунків у цінних паперах, про стан портфелів депонентів та про операції емітентів чітко та у короткий термін.

Депозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» надійно захищає інтереси своїх клієнтів (депонентів), працює під девізом — «ЗАХИСТИМО БЕЗЦІННЕ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ВАШІ ЦІННІ ПАПЕРИ» і робить все можливе, щоб цей девіз надійно працював.

Інформація до уваги  депонентів Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»/акціонерів АТ АКБ «АРКАДА»

Доводимо до Вашого відома, що Правлінням АТ АКБ «АРКАДА» затверджено Тарифи Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА» на депозитарні послуги (далі Тарифи), які вводяться в дію з 01.02.2019 року.

Таким чином, з 01.02.2019 року тарифи, які були підписані депонентами АТ АКБ «АРКАДА» раніше, втрачають чинність.

У зв’язку з цим запрошуємо всіх депонентів Депозитарної установи та акціонерів ознайомитися з новими Тарифами.

Приймання депонентів та акціонерів працівниками Депозитарної установи здійснюється на першому поверсі в кімнаті «Обслуговування клієнтів щодо цінних паперів» за місцезнаходженням Депозитарної установи.

Ми чекаємо на ВАС з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, перерва: з 13-00 до 14-00 за місцезнаходженням Депозитарної установи: 01001, м. Київ, вулиця  Ольгинська, 3. 

При собі мати: паспорт та оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Відповідальні особи: Снігова О.В., Сачко Т.М., Нечай О.В.

Телефон для довідок: (044) 277-72-49

До відома власників цінних паперів:

Інформуємо Вас про те, що відповідно до законодавства Депозитарна установа АТ АКБ «АРКАДА» з 02.12.2014 року буде «виконувати операції, пов’язані з припиненням прав на цінні папери за розпорядженням депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, лише за умови наявності у розпорядженні даних щодо місцезнаходження (для юридичних осіб) або місця проживання (для фізичних осіб) особи, яка є одержувачем відповідних цінних паперів, даних про правочин щодо цінних паперів, а також інформації щодо проведення грошових розрахунків за таким правочином (для оплатних правочинів щодо цінних паперів, одержувачем яких є особа, яка на дату вчинення правочину знаходиться або зареєстрована на тимчасово окупованій території України) (рішення НКЦПФР від 11.11.2014 №1512 «Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»)

Більш детальну інформацію  можна отримати за телефоном (044) 277-72-49