Вимоги ПАТ АКБ «АРКАДА» до суб’єктів оціночної діяльності – партнерів банку

Суб’єкти оціночної діяльності, які мають намір співпрацювати з банком, повинні відповідати наступним вимогам:

- строк практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності на ринку оціночних послуг України складає не менше 2-х років;

- наявність бездоганної ділової репутації;

- відсутність судових рішень щодо суб’єкта оціночної діяльності та/або штатних оцінювачів, що підтверджують некомпетентність або їх низький професійний рівень;

- відсутність порушеної проти суб’єкта оціночної діяльності справи про банкрутство.

   Перелік документів, необхідних суб’єкту оціночної діяльності для погодження співпраці з ПАТ АКБ «АРКАДА»
  • сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;
  • кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, які працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності (за наявності) ;
  • статутні та реєстраційні документи:

- для юридичних осіб:

а) статут з усіма змінами та доповненнями;

б) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

в) установчий договір з усіма змінами і доповненнями (за наявності) ;

г) накази, рішення, протоколи про призначення посадових осіб;

д) паспортні дані та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку;

- для фізичних осіб - підприємців:

а) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

б) паспортні дані та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку;

  • кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензія на виконання землеоціночних робіт (при здійсненні оцінки земельних ділянок) ;
  • приклади звітів незалежної оцінки за напрямками оцінки, за якими має намір співпрацювати з банком суб’єкт оціночної діяльності;
  • інформація про орієнтовну вартість та строки надання послуг суб’єктами оціночної діяльності.

Для погодження співпраці суб’єкт оціночної діяльності має надати засвідчені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі її використання) копії зазначених документів.