Вимоги АТ АКБ «АРКАДА» до суб’єктів оціночної діяльності – партнерів банку

Суб’єкти оціночної діяльності, які мають намір співпрацювати з банком, повинні відповідати наступним вимогам:

- інформація про суб’єкта оціночної діяльності включена до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (далі – Державний реєстр) ;

- суб’єкт оціночної діяльності має чинний сертифікат за напрямами оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;

-  досвід практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна не менше ніж п’ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки  майна визначених видів забезпечення;

-  досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі суб’єкта оціночної діяльності, не менше ніж два роки, з яких не менше ніж один рік за напрямами оцінки  майна визначених видів забезпечення;

- в Державному реєстрі відсутня упродовж трьох останніх років інформація про суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку в його складі, щодо: порушень нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; фактів порушень обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензій на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

- в Національному банку України немає інформації про рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

- відсутність порушеної проти суб’єкта оціночної діяльності справи про банкрутство.

   Перелік документів, необхідних суб’єкту оціночної діяльності для погодження співпраці з АТ АКБ «АРКАДА»
  • сертифікат суб’єкта оціночної діяльності;
  • кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, які працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності (за наявності) ;
  • статутні та реєстраційні документи:

- для юридичних осіб:

а) статут з усіма змінами та доповненнями;

б) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

в) установчий договір з усіма змінами і доповненнями (за наявності) ;

г) накази, рішення, протоколи про призначення посадових осіб;

д) паспортні дані та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку;

- для фізичних осіб - підприємців:

а) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

б) паспортні дані та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку;

  • кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензія на виконання землеоціночних робіт (при здійсненні оцінки земельних ділянок) ;
  • приклади звітів незалежної оцінки за напрямками оцінки, за якими має намір співпрацювати з банком суб’єкт оціночної діяльності;
  • інформація про орієнтовну вартість та строки надання послуг суб’єктами оціночної діяльності.

Для погодження співпраці суб’єкт оціночної діяльності має надати засвідчені підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі її використання) копії зазначених документів.