Вимоги АТ АКБ «АРКАДА» до страхових компаній – партнерів банку

Банк приймає на розгляд заяви страхових компаній на погодження співпраці за відповідності їх наступним вимогам:

- строк діяльності страхової компанії на страховому ринку України складає не менше 5-ти років;

- розкриття в повній мірі компанією інформації щодо кінцевих  бенефіціарних (фактичних) власників компанії;

- виконання в повному обсязі своїх зобов’язань перед страхувальниками;

- наявність бездоганної ділової репутації;

- відсутність негативного досвіду роботи банку з страховою компанією,  судових спорів між ними;

- відсутність протягом останнього року випадків необгрунтованого затягування строків виплат страхових відшкодувань та призупинення дії ліцензій, приписів чи невиконання заходів впливу регулятора;

- наявність діючих ліцензій на здійснення діяльності за видами страхування, які компанія буде пропонувати клієнтам банку;

- позитивні висновки щодо фінансового стану компанії за результатами його аналізу банком

Договір страхування забезпечення (поліс) повинен:

-  укладатися на основі договірної вартості предмету забезпечення, зазначеної в іпотечному договорі та/або договорі застави;

-  містити відомості про те, що Банк є єдиним вигодонабувачем і заміна вигодонабувача допускається лише за  письмовою згодою Банку;

-  відповідати мінімальним вимогам до переліку ризиків, від яких страхується кожен із видів забезпечення відповідно до законодавства України, зокрема має містити наступні ризики:

-  вогневі ризики;

-  дія води;

-  стихійні лиха;

-  укладатися на весь строк дії договору забезпечення або на менший строк з наступним його переукладаняям до повного погашення кредитної заборгованості відповідно до укладеного кредитного договору;

-  передбачати вичерпний перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;

-  передбачати виплату страхового відшкодування лише за письмової згоди Банку;

-  включати вимоги щодо внесення будь-яких змін та/або доповнень до договорів страхування (полісів) лише за умови письмового погодження їх Банком;

-  передбачати сплату страхувальниками страхових платежів на умовах попередньої оплати;

-  містити усі істотні умови, що передбачені діючим законодавством України як обов’язкові.

   Перелік документів, необхідних страховій компанії для погодження співпраці з АТ АКБ «АРКАДА»
  • статут з усіма змінами та доповненнями;
  • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  • установчий договір з усіма змінами і доповненнями (за наявності
  • накази, рішення, протоколи про призначення посадових осіб;
  • паспортні дані та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку;
  • ліцензія на право здійснення страхової діяльності за певними видами страхування;
  • свідоцтво про державну реєстрацію страхової компанії як фінансової установи;
  • типові договори страхування по встановлених видах;
  • правила страхування за відповідними видами страхування;
  • інші необхідні документи за запитом банку.

Для погодження співпраці страхова компанія має надати засвідчені підписом уповноваженої особи страхової компанії та відбитком печатки (у разі її використання) копії зазначених документів.

   Перелік акредитованих у АТ АКБ «АРКАДА» страхових компаній


з/п
Назва страхової компанії
 
1. Приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС» (скорочена назва ПраТ «СГ «ТАС»)
2.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПЕРША» (скорочена назва - ПраТ «СК «ПЕРША»)
3. Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове Товариство «МЕГАПОЛІС» (скорочена назва ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС»)                                                                                                                                                          
4. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛС» (скорочена назва - ПраТ «СК «ВЕЛС»)
5. Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група" (скорочена назва ПАТ "СК "УСГ").
6. Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "КРАЇНА" (скорочена назва ПАТ "СК "КРАЇНА").