Вимоги ПАТ АКБ «АРКАДА» до страхових компаній – партнерів банку

Банк приймає на розгляд заяви страхових компаній на погодження співпраці за відповідності їх наступним вимогам:

- строк діяльності страхової компанії на страховому ринку України складає не менше 5-ти років;

- розкриття в повній мірі компанією інформації щодо кінцевих  бенефіціарних (фактичних) власників компанії;

- виконання в повному обсязі своїх зобов’язань перед страхувальниками;

- наявність бездоганної ділової репутації;

- відсутність негативного досвіду роботи банку з страховою компанією,  судових спорів між ними;

- відсутність протягом останнього року випадків необгрунтованого затягування строків виплат страхових відшкодувань та призупинення дії ліцензій, приписів чи невиконання заходів впливу регулятора;

- наявність розгалуженої регіональної філіальної мережі;

- наявність діючих ліцензій на здійснення діяльності за видами страхування, які компанія буде пропонувати клієнтам банку;

- позитивні висновки щодо фінансового стану компанії за результатами його аналізу банком

   Перелік документів, необхідних страховій компанії для погодження співпраці з ПАТ АКБ «АРКАДА
  • статут з усіма змінами та доповненнями;
  • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  • установчий договір з усіма змінами і доповненнями (за наявності
  • накази, рішення, протоколи про призначення посадових осіб;
  • паспортні дані та довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку;
  • ліцензія на право здійснення страхової діяльності за певними видами страхування;
  • свідоцтво про державну реєстрацію страхової компанії як фінансової установи;
  • типові договори страхування по встановлених видах;
  • правила страхування за відповідними видами страхування;
  • інші необхідні документи за запитом банку.

Для погодження співпраці страхова компанія має надати засвідчені підписом уповноваженої особи страхової компанії та відбитком печатки (у разі її використання) копії зазначених документів.